REGULACJE

Jesteśmy regulowani przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC).

Nr Rejestracyjny w CySEC: 322/17

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

CySEC jest uznanym organem regulacyjnym nadzorującym działalność firm świadczących usługi finansowe na Cyprze. Z uwagi na fakt, że Cypr jest członkiem Unii Europejskiej, CySEC jest również członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Jako firma posiadająca licencję CySEC, działania FX88 są zgodne z wszystkimi krajowymi i europejskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie do firm inwestycyjnych.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II - MiFIR)

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II - MiFIR)

Od 3 stycznia 2018 r. dyrektywa MiFID II, zaktualizowana wersja dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, oraz dyrektywa MiFIR zapewnią bardziej sprawiedliwe, bezpieczne i przejrzyste warunki transakcji na rynku. Cypr, jako członek Unii Europejskiej, przeniósł dyrektywę MiFID II do swojego ustawodawstwa krajowego - do ustawy z 2017 o usługach inwestycyjnych oraz działalności inwestycyjnej i rynkach regulowanych (ustawa 87 (I)/2017). Nr Rejestracyjny w CySEC: 322/17

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ostrzeżenie przed ryzykiem: Handel produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak forex i CFD, jest obarczony wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy o upewnienie się, iż nasze Ostrzeżenie o Ryzyku zostało przez Ciebie w pełni zrozumiane.