ZASILENIE RACHUNKU

Ty pytasz. My odpowiadamy.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące handlu.

W FX88 środki klientów są w całości oddzielone od środków spółki i przechowywane na odrębnych rachunkach bankowych. Jest to zgodne z przepisami branżowymi, aby zapewnić ochronę wszystkich środków klientów.

W FX88 oferujemy szereg opcji wpłat i wypłat. Prosimy przejrzeć stronę wpłat i wypłat aby zapoznać się z naszymi metodami, terminami i opłatami.

Możesz przechowywać środki na rachunku w PLN, USD i EUR.

Dla rachunków Premium minimalna wpłata wynosi 100 PLN/USD/EUR. W przypadku rachunków ECN minimalna wpłata wynosi 250 PLN/USD/EUR.

Wskazani dostawcy usług finansowania są niezależni od FX88. W żaden sposób nie popieramy ani nie rekomendujemy wykorzystania tych źródeł finansowania w porównaniu z innymi formami finansowania. Nie pobieramy opłat za finansowanie transakcji. Należy jednak pamiętać, że będą Państwo odpowiedzialni za wszelkie opłaty bankowe z tytułu tych transakcji. Dodatkowo, FX88 nie ponosi odpowiedzialności za transakcje pomiędzy klientami oraz metody finansowania.

 

  • Dane wpłaty takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer rachunku muszą być zgodne z danymi z wniosku o rachunek transakcyjny. Środki zostaną wypłacone przelewem na Twój rachunek bankowy.
  • Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami oraz warunkami poszczególnych dostawców płatności za pośrednictwem ich strony internetowej lub ich przedstawicieli. Zalecamy zapoznanie się z zasadami i procedurami stron trzecich przed rozpoczęciem postępowania.
  • Prosimy pamiętać, że wnioski o wypłatę za pomocą karty kredytowej/debetowej nie mogą przekroczyć kwoty wcześniejszej wpłaty.
  • Wszystkie wnioski o wypłatę zostaną przetwarzane w walucie, w której pierwotnie dokonano wpłaty.
  • Galactus Limited będzie wysyłał wypłaty/zwroty tylko do źródła pierwotnej wpłaty.
  • Galactus Limited nie przyjmuje wpłat ani wypłat/refundacji z rachunku osób trzecich.

Istnieją dwa przypadki, w których możesz ponieść opłatę administracyjną w wysokości 1,5% od wnioskowanej kwoty wypłaty:

  1. Przy wpłacie po raz pierwszy na nowy rachunek i wypłacie bez wcześniejszej jakiejkolwiek działalności handlowej na MT4.
  2. Kiedy dokonujesz wypłaty z rachunku handlowego MT4, który jest nieaktywny od ponad trzech miesięcy. Rachunek uznaje się za nieaktywny, jeżeli ostatnie otwarte transakcje zostały dokonane trzy miesiące temu.
Ostrzeżenie przed ryzykiem: Handel produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak forex i CFD, jest obarczony wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy o upewnienie się, iż nasze Ostrzeżenie o Ryzyku zostało przez Ciebie w pełni zrozumiane.