HANDEL

Ty pytasz. My odpowiadamy.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące handlu.

Dźwignia finansowa oznacza o ile razy możesz zwiększyć swoją siłę nabywczą przy użyciu dostępnych środków na rachunku. Na przykład, korzystając z dźwigni na rachunku Premium w wysokości 1:200; jeśli posiadasz 10.000 USD na rachunku, możesz otworzyć pozycję o wartości 200 x 10.000 USD = 2,000.000USD. Należy pamiętać, że dźwignia może zwiększyć zarówno zyski jak i straty.

W celu otwarcia i utrzymania otwartych pozycji wymagany jest depozyt zabezpieczający. Nie jest to opłata ani koszt transakcyjny, ale po prostu część kapitału własnego na rachunku zarezerwowanego i przydzielonego jako depozyt zabezpieczający.

Wymóg marży walutowej jest obliczany według poniższego wzoru:

(cena rynkowa x wielkość transakcji) / dźwignia finansowa = wymagany depozyt zabezpieczający

Przedstawimy obliczenia na poniższym przykładzie:

Biorąc pod uwagę, że kurs GBP/USD jest kwotowany na poziomie 1,4385, aby handlować jednym mini lotem (10.000) przy użyciu dźwigni 1:200 na rachunku Premium, wymagany depozyt
zabezpieczający = (1,4385 x 10.000) / 200 = 71,93 USD.

Uwaga: Jeśli walutą bazową Twojego rachunku nie jest USD, depozyt zabezpieczający zostanie przeliczony na walutę bazową.

Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego (Margin Call) jest środkiem wprowadzonym przez brokera w celu wysłania powiadomienia inwestorom przed momentem, gdy środki na ich rachunkach spadną poniżej poziomu Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Zapobiega to zamknięciu otwartych pozycji z powodu niewystarczającego Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. W FX88,
Margin Call jest ustawiony na 80%, dlatego jeśli Twój kapitał własny (Saldo – Zysk/Strata z Otwartych Pozycji) spadnie poniżej 80% poziomu depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania
pozycji, otrzymasz na MT4 powiadomienie o konieczności wykonania dodatkowej wpłaty w celu utrzymania otwartych pozycji.

W przypadku, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim rachunku handlowym osiągnie poziom 50% lub spadnie poniżej niego, zostanie uruchomiony stop-out. Rozpoczniemy wtedy proces usunięcia najbardziej nieopłacalnych pozycji, aby zapobiec dalszym stratom. Poziom depozytu zabezpieczającego = (kapitał własny/użyty depozyt zabezpieczający) x 100%

Swapy są obliczane automatycznie przez platformę MT4. Aktualne stawki rollovera/swapów można znaleźć w panelu Obserwatora Rynku w MetaTrader 4 i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszki w panelu Obserwator Rynku
  • Wybierz Symbole
  • W wyskakującym oknie wybierz żądaną parę walutową
  • Kliknij w przycisk Właściwości po prawej stronie
  • Wyświetlane będą tam stawki rollover/swapów dla wybranej pary walutowej (Swap long, Swap short)

Stawki Swap są obliczane automatycznie na koniec każdego dnia handlowego. Proces rollovera rozpoczyna się o godzinie 23:59 czasu serwera. Czas naszego serwera jest ustawiony na GMT+3.

Większość banków jest zamknięta w soboty i niedziele, więc w tych dniach nie występuje rollover, ale większość banków nadal stosuje odsetki za sobotę i niedzielę. Biorąc to pod uwagę, rynek Forex stosuje trzy dni rolowania w środy, co sprawia, że typowy rollover w środę jest naliczany trzykrotnie.

Take Profit i Stop Loss to zlecenia oczekujące. Po ich uruchomieniu, oczekujące zlecenia stają się zleceniami rynkowymi i w tym czasie są zależne od płynności rynkowej. W związku z tym nie zawsze możliwa jest realizacja zleceń oczekujących na wybranym poziomie ze względu na zmienność cen i nieprzewidziane warunki rynkowe.

Nasze ceny pochodzą od najlepszych dostawców płynności, którzy kierują ceny na naszą platformę.

Nasz czas na platformie lub wykresie jest ustawiony na GMT+3. Nie można go zmienić na MT4.

Wykres MT4 wyświetla cenę BID. Jednakże, aby zamknąć krótką pozycję, stosuje się cenę ASK. Ponieważ ASK = BID+SPREAD, nie jest wystarczające, aby uruchomić zlecenie take profit, tylko gdy sama cena BID osiągnie poziom take profit.

W FX88 oferujemy ponad 60 instrumentów, w tym Forex, Metale i CFD, a w najbliższych miesiącach będziemy rozszerzać naszą ofertę.

Obecnie nie oferujemy funkcjonalności gwarantowanych Stop Loss.

Poślizg cenowy występuje wtedy, gdy podczas realizacji zlecenia cena zaoferowana Ci wcześniej nie jest już dostępna. Oznacza to, że zlecenie zostanie zrealizowane blisko lub z różnicą kilku pipsów od żądanej ceny. Innymi słowy, poślizg jest różnicą pomiędzy oczekiwaną ceną zlecenia a ceną, po której zlecenie jest faktycznie realizowane. Jeżeli cena realizacji jest korzystniejsza od ceny, o którą prosiłeś/aś, jest ona określana jako dodatni poślizg. Jeżeli cena realizacji jest mniej korzystna od ceny, o którą wnioskowałeś/aś, jest ona określana jako poślizg ujemny.

 

Poślizg może wystąpić również podczas Stop Loss, Take Profit i innych typów Zleceń, w zależności od warunków rynkowych. Po uruchomieniu tych zleceń stają się one zleceniami rynkowymi gotowymi do realizacji po najbliższej dostępnej cenie rynkowej. Realizacja zleceń oczekujących po podanej cenie nie może być gwarantowana. Potwierdzamy jednak, że Zlecenie Klienta zostanie zrealizowane po najbliższej dostępnej cenie rynkowej od ceny określonej przez Klienta w Zleceniu oczekującym.

Poślizg jest normalnym zjawiskiem w handlu takimi produktami opartymi na dźwigni finansowej jak CFD i Forex. Poślizg często występuje w okresach dużej zmienności na rynku (na przykład z powodu komunikatów prasowych, wydarzeń gospodarczych i innych czynników). Aby zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia handlowe, nie ingerujemy w realizację transakcji klienta i traktujemy wszystkie scenariusze poślizgu w taki sam sposób jak każda giełda finansowa. Otrzymane ceny odzwierciedlają najlepsze możliwe ceny otrzymane od banków, z którymi współpracujemy. Należy zachować szczególną ostrożność w okresach dużej zmienności lub w okolicach godzin otwarcia rynków.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz Polityka Realizacji Zleceń

 

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Handel produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak forex i CFD, jest obarczony wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy o upewnienie się, iż nasze Ostrzeżenie o Ryzyku zostało przez Ciebie w pełni zrozumiane.