RACHUNEK ECN

Ciesz się błyskawiczną realizacją zleceń, niskimi spreadami i dźwignią do 1:300 na rachunku FX88 ECN.

ECN to skrót od Electronic Communication Network - jest to rachunek preferowany przez wielu inwestorów na całym świecie. Rachunek ECN elektronicznie łączy mniejszych uczestników rynku z dostawcami płynności bez interwencji pośrednika. Oznacza to brak animatora rynku i brak interwencji dealing desku przeciwko Twojemu handlowi.

W FX88 rachunki ECN oferują bardzo niskie zmienne spready, dźwignię aż do 1:300 oraz RT $7USD/lota. Minimalna wpłata w przypadku rachunków ECN to 250 EUR/USD lub 1 000 PLN.

Poziom dostępnej dźwigni finansowej będzie korygowany zgodnie z wartością kapitału na rachunku własnym Klienta. Domyślnie maksymalna dźwignia jest ustawiona na 1:50. Klienci mogą zgłosić żądanie wyższej dźwigni finansowej, gdy produkt zostanie uznany za odpowiedni dla nich. W FX88 oferujemy różną dźwignię finansową, w zależności od preferencji i możliwości handlowych naszych klientów. Prosimy o zapoznanie się z dostępnymi poziomami dźwigni w zależności od rodzaju rachunku.

*Dźwignia do 1:500, gdy kapitał własny jest niższy niż 20.000 USD.

*Dźwignia do 1:300, gdy kapitał własny jest mniejszy niż 100.000 USD.

*Dźwignia do 1:100, gdy kapitał własny przekracza 100.000 USD.

*Spready mogą się zwiększać w zależności od warunków rynkowych.

* Dla Klientów mieszkających w Polsce, maksymalna dźwignia jaką można zapewnić w ramach obowiązujących regulacji, wynosi 1:100.

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Handel produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak forex i CFD, jest obarczony wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy o upewnienie się, iż nasze Ostrzeżenie o Ryzyku zostało przez Ciebie w pełni zrozumiane.